Oferta publica de transmissió de l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentari de la parada A03 del mercat de la Garriga

Oferta pública de transmissió de l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentari al mercat de la Garriga a nom a nom de Ridao i Luis SCP

Termini convocatòria: Del 07/02/2019 al 17/02/2019 (ambdós inclosos)

S’obre el termini de presentació d’interessats a l’oferta pública de transmissió de l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentari al mercat de la Garriga a nom a nom de Ridao i Luis SCP amb les condicions següents:

  • Import de transmissió: No n’hi ha.
  • Dates de celebració del mercat no sedentari: tots els dissabtes de l’any amb independència que s’escaigui en dia festiu o no, exceptuant els dies de Nadal i Cap d’any que no hi haurà mercat setmanal.
  • Horari de muntatge de 5.00h a 8.30h i desmuntatge de 14.00h a 15.00h.
  • Indret on s’autoritza a muntar la parada: Passeig del Dr. Vich davant els números 5 i 6
  • Dimensions exactes del lloc de venda assignat: 14 metres lineals.
  • Producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda: fruites i verdures.
  • Durada de l’autorització fins el dia 6 d’octubre del 2025.

Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que no siguin titulars d'una autorització al mercat no sedentari de la Garriga i que compleixin tots els requisits.

Quan es dóna resposta?

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldessa adoptarà una resolució en el termini màxim d'un mes, amb la relació de persones aspirants admeses i excloses; la resolució s'ha de publicar a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l'Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER) municipal.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Rebut en curs del pagament de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Una fotografia del titular de la parada

 Una fotografia del suplent de la parada

 Certificat de la conformitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (si s'escau)

 Certificat de manipulador d'aliments (si s'escau)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

Sense cost

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-11-2019 15:31