Convocatòria del concurs per l'adjudicació de les barres de la Festa Major 2022

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de les barres de bar a instal·lar en el espai de concerts de la festa major.

El termini de presentació de les sol·licituds és de l'1 d'abril al 3 de maig de 2022

Qui el pot demanar?

Poden participar en aquest concurs les entitats de la Garriga inscrites degudament en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament, que puguin acreditar una participació activa en la programació sociocultural i/o esportiva, anual del municipi. Es permet que dues o més entitats optin de manera conjunta a una sola barra de bar. Per fer-ho així hauran de presentar un projecte conjunt.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les barres serà, com a màxim, d'un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Documentació que acrediti la formació de persones de l'entitat en dispensació responsable de begudes alcohòliques

 Documentació que acrediti la formació de persones de l'entitat en violència de gènere o conductes abusives

 Documentació que acrediti les activitats a valorarCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2022 18:41