Convocatòria d'ajuts econòmics per llogar habitatges mitjançant la borsa d'habitatges

Termini presentació sol·licituds: a partir del 31 d'agost de 2021 fins l'1 de desembre de 2021.

Finançar a les persones que lloguin el seu habitatge a través del programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible (Borsa d’Habitatge).

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Qui el pot demanar?

a) Les persones físiques i jurídiques, excloent les entitats financeres i fons de capital risc i de titulació d'actius propietàries d'habitatges, sempre que es compleixin aquests requisits:

· Que l'habitatge es llogui a través del programa de mediació d'habitatges buits per a
lloguer assequible.
· Que les mensualitats del nou contracte de lloguer siguin les que s'estableixin en
inscriure l'habitatge a la borsa.
· Que el lloguer tingui la durada mínima que estableixi la legislació vigent.
· Les persones propietàries de l'habitatge llogat no poden extingir el contracte de
lloguer abans del que la legislació vigent estableixi com a durada mínima d'un
contracte de lloguer.
· A l'hora de formalitzar el contracte de lloguer només es podrà demanar un mes de
fiança i aquesta fiança s'ha de dipositar a l'INCASOL.

b) Els habitatges llogats han d'estar dins el terme municipal de la Garriga.

c) En el moment de formalitzar el contracte de lloguer l'habitatge ha de complir totes les normatives que es demanen per llogar un habitatge.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI de la persona sol·licitant i/o representant legal

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti

 Títol jurídic que acrediti la titularitat de l'habitatge

 Cèdula d'habitabilitat

 Certificat d'eficiència energètica

 Contracte de lloguer

 Comprovant de que l'habitatge s'ha llogat a través de la borsa d'habitatge del programa de mediació d'habitatges buits per a lloguer assequible

 Comprovant d'haver dipositat la fiança a l'INCASOL



Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-02-2022 12:07