Regidoria de Salut

L’Ajuntament de la Garriga desenvolupa les seves competències de gestió del risc per la salut en diferents àmbits, com són la contaminació del medi, aigües de consum públic, equipaments públics i habitats, productes alimentaris o animals (domèstics, plagues o salvatges urbans). 

Més enllà de la prestació dels serveis mínims establerts per normativa, els objectius del Pla d’Actuació Municipal de l’Àrea de Salut pel període 2015-2019 són:

  • Incrementar el nivell de cardioprotecció municipal
  • Millorar la promoció de la salut a la població
  • Reduir l’abocament de productes químics al medi ambient
  • Eliminar l’ús de rodenticides en el control municipal de múrids i l’ús de productes químics per al control de plagues d’insectes que afecten la coberta vegetal del municipi
  • Reduir l’ús d’herbicides al municipi

Responsable polític

Informació relacionada