Sol·licitud bonificació IBI per persones vídues i famílies monoparentals (Exercici 2017)

El termini per demanar les bonificacions de l'IBI per famílies monoparentals i les persones vídues serà del 17 d’octubre al 14 de novembre (ambdós inclosos).
 

L'import de la subvenció serà el següent:
• Famílies monoparentals, tan propietàries com llogaters del 25% de l'import del rebut de l’IBI
• Persones vídues, tan propietàries com llogateres del 50% de l'import del rebut de l’IBI

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ FAMÍLIES MONOPARENTALS:

  Juntament a la sol·licitud els següents documents: (original i fotocopia)

   Fotocòpia del DNI/CIF.

   Títol acreditatiu de la condició de família monoparental.

   Document de domiciliació bancària.

   Certificat d’empadronament al municipi en el domicili de la subvenció.

   Documents acreditatiu d’haver pagat el/-s rebut/s de l’IBI de l’any en curs (per rebre l’ajut s’hauran de presentar tots els rebuts pagats)

   Justificants d’ingressos de la unitat familiar (imprès de l’última declaració de l’IRPF o justificant de la no declaració corresponent a les persones que formen dita unitat).

   Els/les llogaters/res hauran d’acreditar al pagament de l’IBI que la propietat els repercuteix.

 • DOCUMENTACIÓ PERSONES VÍDUES:

  Juntament a la sol·licitud els següents documents: (original i fotocopia)

   Fotocòpia del DNI/CIF.

   Document que acredita la condició de persona vídua.

   Certificat d’empadronament al municipi en el domicili de la subvenció.

   Document de domiciliació bancària.

   Documents acreditatius d’haver pagat el rebut de l’IBI de l’any en curs (per rebre l’ajut s’hauran de presentar tots els rebuts pagats)

   Justificants d’ingressos de la unitat familiar (imprès de l’última declaració de l’IRPF o justificant de la no declaració corresponent a les persones que formen dita unitat, certificat de pensió viudetat, jubilació...).

   Els/les llogaters/res hauran d’acreditar al pagament de l’IBI que la propietat els repercuteix

Canals de tramitació:

Serveis Socials

C/ Sant Francesc, 1- 3 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 90 95
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dimarts de 16:30 a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.10.2017 | 20:47