Assabentat d'obres

Comunicació que es fa a l'ajuntament informant sobre l'inici de petites obres en habitatges, a fi que l'Administració en tingui coneixement i són les que no suposen canvis en les obertures, parets, pilars i els forjats, ni en l'estructura ni en la distribució interior dels edificis.

El tipus d'obres que es podran realitzar per tant són:

- Reformar cuina sense modificar envans.
- Reformar bany sense modificar envans.
- Substitució de paviment.
- Enguixar o arrebossar parets interiors i/o sostres fins a 3 m d'alçada.
- Reparar o renovar la impermeabilització del terrat.
- Instal·lació d'aigua, gas, electricitat i similars que no afecten a elements estructurals.

No es tramita com a assabentat d'obres ni l'adequació de locals ni les obres en edificis catalogats ni les zones on actualment hi ha suspensió de llicències.

En virtut del Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la llei d'urbanisme, l'Ajuntament podrà revisar les obres i instal·lacions en l'exercici de la inspecció urbanística.

La ocupació de via pública caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.

Quin cost té:

La taxa és de 92,80 €, regulada en l'ordenança municipal T06.Segons Decret 89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), caldrà dipositar unes fiances de runes i terres de 150 €.

Quan es dóna resposta:

El termini per resoldre és immediat, en el moment de presentar la sol·licitud.
El termini màxim per executar les obres serà de 6 MESOS.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o promotor de l'obra.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Dilluns i dijous de 16:30h a 19:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 12.07.2017 | 13:47