Justificació subvencions

Amb aquest tràmit podran sol·licitar subvenció les entitats sense ànim de lucre que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats. Per a la realització d'activitats, programes i projectes.

Període de tramitació: fixat en la convocatòria.

Requisits: fixats en les bases reguladores específiques de cada àrea.

Aquest tràmit es pot utilitzar per:

  • Sol·licitar subvencions per a entitats i associacions del municipi dins el termini establert.
  • Presentar les justificacions abans de la data límit.
  • Demanar la renuncia a la subvenció rebuda.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.07.2018 | 13:47