Estacionament reservat per obres

Sol·licitud de llicència d'aparcament reservat per facilitar les tasques de càrrega i descàrrega durant l'execució d'una obra.
Només es podrà concedir en llocs on no es dificulti la circulació.

Què es lliura?:
Comprovant del registre de la sol.licitud
Liquidació de la taxa
Notificació de la resolució de la llicència
Llicència d'Estacionament Reservat per Obres, que indicarà la ubicació, vigència i horari de l'estacionament reservat
L'Ajuntament fa arribar la documentació per correu al sol·licitant

 

Altres Informacions d'interès:
La llicència podrà tenir la mateixa vigència que la llicència d'obres
La senyalització de la reserva d'espai de càrrega i descàrrega es farà mitjançant dues plaques homologades de 60 cm de diàmetre amb placa complementària on s’indiqui l’horari que hauran d'adquirir els mateixos interessats.
El manteniment, la modificació o la supressió de la senyalització de l'estacionament reservat anirà a càrrec dels interessats
Només es podrà concedir en llocs on no es dificulti la circulació per la via pública

Quin cost té:

Liquidació de la taxa d'acord amb la Ordenança fiscal T01, Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Quan es dóna resposta:

Fins a dos mesos

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor o constructor sol·licitant de la llicència d'obres

Cal aportar:

  • Sol·licitud, segons el model normalitzat (I-003)

  • Còpia del NIF del sol·licitant
  • Plànol de situació, a escala 1:1000, amb indicació dels elements públics
  • Documentació acreditativa de la constitució de la fiança
  • Còpia de la llicència municipal d'obres

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 05.07.2017 | 10:20