Drets ARCO - Accés, rectificació, oposició a dades personals

Aquest tràmit us permet:

1.- Obtenir informació sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

2.- Rectificar les dades personals que consten en els fitxers de dades de l'Ajuntament quan siguin errònies o incompletes.

3.- Suprimir les dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservis durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.

4.- Sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals quan no sigui necessari el consentiment per tractar les dades (sempre que no hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari) i quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Només es pot exercir aquest dret si no ha passat un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

EXCEPCIONS:

Si hi ha una prohibició legal.
Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
Per qüestions de seguretat pública.
Per protegir els drets i les llibertats de tercers.
Per necessitats d'una investigació policial.
Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

Quin cost té:

Tràmit gratuït.

Quan es dóna resposta:

Cal donar resposta en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud, tant si l'Ajuntament té les dades com si no les té.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.05.2019 | 10:55