Devolució de fiances

Sol·licitud de devolució de fiances dipositades al moment d’atorgar-se una llicència d’obres.

Observacions:
La fiança de vial no es podrà informar favorablement si no ha transcorregut 6 mesos des de la data de finalització de les obres (la que consta en el certificat final d’obres). Pel que fa a les fiances de runes no s’admeten els albarans de recollida o dipòsit del transportista, documents privats. La fiança d'urbanització no es podrà informar favorablement fins transcorregut un any de l'acta de recepció de les obres.

Quin cost té:

La taxa per l'atorgament de la llicència es regula en l'ordenança municipal T06 Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que va dipositar la fiança.

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.07.2017 | 10:17