Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar les despeses de transport escolar, als centres educatius i a les AMPA/AFA/APA, que participen al programa de natació en horari lectiu curs 2018-2019

Termini presentació sol•licituds: del 13/05/2019 al 7/06/2019

Quan es dóna resposta:

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Centres educatius i AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu.

Cal aportar:

  • Formulari específic de sol·licitud

  • Escriptura de constitució o Estatuts. (si no s’han presentat amb anterioritat)
  • Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. (si no s’han presentat amb anterioritat)

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 17.09.2019 | 15:18