Autorització de menors a viatjar a l'estranger

És l'autorització per a que els i les menors de 18 anys surtin a l’estranger únicament amb el DNI i sense els pares

Altres Informacions d'interès:
El document d’autorització de menors a viatjar a l’estranger no és vàlid sense número de registre, segell i signatura
Aquest document té una validesa de tres mesos a partir de la data d’expedició.
Els documents que han d’acompanyar obligatòriament aquesta autorització, sense els quals aquesta no té validesa són :
- Original del document acreditatiu del / de la menor
- Fotocòpia de la pàgina del llibre de família on està inscrit el/la menor
- Fotocòpia del document acreditatiu de la persona que autoritza
En cas que el menor no tingui DNI no es podrà fer l’autorització, ja que per sortir a l’estranger és requisit imprescindible un document oficial que inclogui fotografia. Com a mesura d’urgència es pot confeccionar un passaport al menor, a les oficines de la Policia Nacional

Quan es dóna resposta:

Transcorreguts quatre dies

Qui pot sol·licitar-ho:

La mare, el pare o el tutor o tutora legal

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    a l'Oficina de la policia local de l'Ajuntament de la Garriga

  • Telefònicament

    Tel: 93 871 80 92 ()

Policia Local

Centre, 6 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 80 92
Fax: 93 871 73 71
Correu electrònic: policialocal@ajlagarriga.es
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.07.2017 | 16:12