Inscripció de naixements

Quan un nadó neix, els pares l'han d'inscriure al Registre Civil de naixement o bè de residència.

En quines dates es pot fer?:
La Inscripció del nadó s'ha de fer abans que hagi transcurregut un mes.

 

Observacions:
Cal tenir present: - Si es tria inscriure'l al Registre de residència, el lloc de naixement que constarà al Llibre de Família serà el de la residència - Quan es necessitin certificacions de naixement s'hauran de demanar al municipi on s'hagi registrat el naixement

Qui pot sol·licitar-ho:

Comparèixer al Registre civil un dels dos progenitors

Cal aportar:

 • Pare i mare solters:

  Comparèixer tots dos, aportant la mateixa documentació que els fills matrimonials (excepte el llibre de família)

 • Fills Matrimonials:

  - Llibre de família
  - Qüestionari de declaració del naixement. Omplert segons les dades del document d'identitat. (Hospital a on ha nascut el nadó)
  - Certificació del centre sanitari conforme no han promugut la inscripció al Registre Civil del naixement (Hospital a on ha nascut el nadó)
  - Document d'identitat del pare o de la mare

 • Mare divorciada o separada:

  - Comparèixer tots dos, aportant la mateixa documentació que els fills matrimonials (excepte el llibre de família)
  - Sentència del divorci o separació (Còpia testimoniada o bè certificació literal del matrimoni anterior amb l'anotació marginal de separació o divorci)
  - Separació de fet haurà d'acudir amb dos testimonis

Canals de tramitació:

 • Presencial

Can Raspall

C. Banys, 38-40 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 58 47
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.07.2017 | 11:33