Contractes

L’ajuntament de la Garriga publica trimestralment dos llistats que fan referència als contractes adjudicats, un dels llistats és el relatiu als contractes menors i l’altre als contractes que superen el llindar econòmic dels contractes menors. En aquests llistats s’indica l’objecte del contracte, el proveïdor, l’import d’adjudicació, la data de formalització i les possibles pròrrogues i modificacions del contracte.

En aquest apartat també podeu consultar el registre històric de contractes, així com la relació de contractes de gestió de servei públic.

Darrera actualització: 30.11.2018 | 14:41