Perfil del contractant

L’Ajuntament de la Garriga, ha creat aquest espai web amb l’objectiu d’assegurar la transparència de la seva activitat contractual.

El perfil del contractant us permet accedir als expedients de contractació, on us podreu informar de les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions del contractes d’obres d’import igual o superior a 50.000 euros, i de la resta de contractes d’import igual o superior a 18.000 euros

En aquest espai, les persones interessades també podran trobar informació sobre les meses de contractació, el calendari de contractació previst per cada anualitat, els contractes menors adjudicats i el percentatge d’execució del pressupost segons la tipologia de contractes adjudicats.

Posem també a la vostra disposició els diferents models de documentació que de manera genèrica serveixen per totes les licitacions engegades per l’Ajuntament de la Garriga, per tal que en pugueu disposar en tot moment.

 

Accés a la plataforma electrònica de contractació pública

Darrera actualització: 12.05.2015 | 22:39