Exercici 2015

Per tal de donar compliment a la Llei de transparència es publiquen les dades de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de la Garriga a data 31/12/2015. Inclou l'adaptació al nou Pla general de comptabilitat pública local (PGCPL) aprovat per l'Ordre HAP/1781/2013 que entra en vigor l'1 de gener de 2015.

Darrera actualització: 22.09.2016 | 12:54
Darrera actualització: 22.09.2016 | 12:54