Exercici 2014

L’anàlisi que es realitza, a diferencia del pressupost inicial, és en base a la previsió de la liquidació del pressupost.

Atès que l’Ajuntament té una previsió de capacitat pressupostària de 977.277,00 € , COMPLEIX amb l’objectiu de la LOEPSF

 

Darrera actualització: 01.02.2016 | 12:55
Darrera actualització: 01.02.2016 | 12:55