Exercici 2018

A començaments del segon trimestre de l'any 2019 es publicarà l'acord del Ple de l'Ajuntament de la Garriga relatiu a donar compte de l'informe de la Intervenció municipal corresponent a la distribució del superàavit de la liquidació del pressupost del 2018. 

Darrera actualització: 17.01.2019 | 18:42
Darrera actualització: 17.01.2019 | 18:42