Plans d'Ocupació Municipal 2018

Dimecres, 23 de maig de 2018 a les 00:00

Agent cívic POM01

Acta tribunal

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de POMS 2018: Agents cívics (codi POM01)

Resultats d’ofimàtica i convocatòria d’entrevistes

Resultats prova de català

Llista provisional d'admesos i exclosos POMS 2018 personal Agent Cívic

Convocatòria prova de català

Convoatòria prova d'ofimàtica

Personal de suport Administratiu POM02

Acta tribunal

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de POMS 2018: personal de suport administratiu (codi POM 02)

Resultats d’ofimàtica i convocatòria d’entrevistes

Resultats prova de català

Llista provisional d'admesos i exclosos POMS 2018 personal de suport Administratiu

Convocatòria prova de català

Convoatòria prova d'informàtica

Personal de suport a la unitat operativa de serveis. Especialitat: Construcció POM03

Acta tribunal

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de POMS 2018: personal de suport a la unitat operativa de serveis: especialitat construcció (codi POM 03)

Llista provisional d'admesos i exclosos POMS 2018, personal de suport a la unitat operativa de serveis. Especialitat: Construcció

Convocatòria entrevistes

Personal de suport a la unitat operativa de serveis. Especialitat: Pintura POM04

Acta tribunal

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de POMS 2018: personal de suport a la unitat operativa de serveis: especialitat pintura (codi POM 04)

Llista provisional d'admesos i exclosos POMS 2018, personal de suport a la unitat operativa de serveis. Especialitat: Pintura

Convocatòria entrevistes

Personal de suport a consergeria POM05

Acta tribunal

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de POMS 2018: personal de suport a consergeria (POM 05)

Llista provisional d'admesos i exclosos POMS 2018, personal de suport a consergeria

Convocatòria prova pràctica i entrevistes

Personal de suport a la neteja viària POM06

Acta tribunal

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria POMS 2018: personal de suport a la neteja viària (codi POM 06)

Llista provisional d'admesos i exclosos POMS 2018, personal de suport a la neteja viària

Personal de suport a la neteja viària amb discapacitat reconeguda POM06-D

Acta tribunal

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria de POMS 2018: personal de suport a la neteja amb discapacitat reconeguda (codi POM O6-D)

Llista provisional d'admesos i exclosos POMS 2018, personal de suport a la neteja viària amb discapacitat reconoguda

 

Els llocs de treball d’aquesta convocatòria 2018 són els següents:

Termini presentació sol·licituds: del divendres 25 de maig fins el dimecres 13 de juny del 2018  

Documentació que cal aportar -->

Juntament amb la següent documentació original:

 • Document nacional d’identitat: NIF o NIE
 • Comprovar el volant empadronament
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Document de segellar l’atur, anomenat DARDO del SOC
 • Informe de perceptor de prestacions del SEPE
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat social
 • Contractes de treball, si s’escau
 • Certificat de discapacitat oficial, si s’escau
 • Certificat de família monoparental o família nombrosa, si s’escau
 • Certificats de cursos de formació reglada
 • Certificats de cursos de formació complementària,
 • Certificat negatiu d’antecedents de delictes sexuals
 • Informe de EVO laboral que acredita que la persona pot realitzar les funcions
 • del lloc de treball (POM 06-D) explicades en la base 7
 • Altres documents acreditatius de mèrits
Darrera actualització: 05.07.2018 | 13:43