Sra. Meritxell Budó i Pla - CIU -  Presidenta
Sr. Jordi Calatrava i Adell - CIU - Vocal
Sr. Lluís Marco Sanclement - Acord - ERC-AM - Vocal
Sr. Roger Prims i Vila - C.U.P-PA. -  Vocal
Sr. Ángel Guillén i Deu - C’s - Vocal
Sr. Àlex Valiente i Almazán - PSC-CP - Vocal
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach - SI-Solidaritat - Vocal
Sra. Carme Pérez Farrerons - ICV-EUiA-E - Vocal

Certificat de data 26.10.2018 relatiu a donar compte al Ple en sessió ordinària de data 24 d'octubre de 2018, de composició dels membres de la Comissió Especial de Comptes.

Darrera actualització: 03.12.2018 | 12:05
Darrera actualització: 03.12.2018 | 12:05