Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública

La Regidoria de Via Pública té la missió de mantenir l’espai públic en bon estat, tant en la via pública com en les dependències municipals (voreres ben enrajolades, senyalitzacions endreçades, paviments sense esvorancs, dependències amb totes les instal·lacions en funcionament, neteja d'espais tant la del dia a dia com la dels actes o festes específics...)
Tot plegat tenint en compte l'accessibilitat, la seguretat, l'eficiència energètica, etc.

Des d'aquesta regidoria, es treballa per seguir millorant les infraestructures de serveis del municipi, entenent-les també com a eina de vertebració del territori i de cohesió social que han de ser útils al ciutadà a l’hora de facilitar el seu dia a dia.

En aquest sentit el PAM marca per aquesta legislatura diferents compromisos: 
 Actualitzarem el pla d'accessibilitat i redactarem i aplicarem un pla de renovació de voreres i un de pavimentació
 Redactarem una ordenança de convivència ciutadana
 Potenciarem el servei de neteja viària i incrementarem el personal 
 Crearem una brigada de reparació exprés
 Renovarem els parcs infantils
 Gestionar integralment el cicle de l’aigua amb la redacció d'un pla director d'abastament d'aigua i d'un d'aprofitament d'aigües
 Estudiarem la recuperació del rec Monar i les rescloses per a usos agrícoles
 Gestionar els residus de manera sostenible, socialment, ambiental i econòmica
 Modernitzar la gestió de l’enllumenat públic i en redactarem un pla director 
 Fomentarem noves eines tecnològiques per millorar les incidències a la via pública

Pl. de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Lloc web: www.lagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h dilluns i dijous de 16,30 h a 19 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.02.2016 | 13:53