Lluís Marco Sanclement (Acord+ERC)

Regidor de Comerç i Emprenedoria

Regidor de Societat del Coneixement

Representant al Consell Escolar Municipal

Registre d'interessos

Resum de les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels regidors i regidores de l'Ajuntament de la Garriga

Retribució actual: 28.806,50 eu bruts/ anuals (dedicació 75%)

Assignació jornada aprovada per acord de Ple de data 24 d'octubre del 2018 

Retribució: segons assistència als orgàns col·legiats, comissions tècniques, reunions o grups de treball (Del 29.06.2015 al 24.10.2018)

Representant a la Comissió Paritària de Relacions Laborals

Representant a l'òrgan de valoració de llocs de treball

Dades biogràfiques:

Data i lloc de naixement: Barcelona, 6 d'octubre del 1967

Formació:
FP2 Electrònica
Estudis inacabats de Dret
Estudis no reglats d'Arts Gràfiques

Trajectòria professional:
1985-1999 Fotocomposición Gama, SL. Maquetista i ajudant d'organització
1999-2013 Signes, disseny i comunicació, soci fundador i administrador
2013-Fins a l'actualitat. Signes, disseny i comunicació, gerent

Trajectòria política:
1992 - Fins a l'actualitat. Militància a Esquerra Republicana de Catalunya.
Diverses responsabilitats: Conseller Nacional, càrrecs a l'Executiva Regional de Barcelona, a la Permanent del Vallès Oriental i l'Executiva Local de la Garriga.

2010 - Fins a l'actualitat. Soci fundador i membre de l'executiva d'Acord Independentista per la Garriga.


Dades de contacte:

Adreça: Plaça de l'Església, 2 08530 la Garriga
Telèfon: 93.860.50.50
Telèfon de l'àrea: 93.860.82.94

Correu electrònic: llmarco@ajlagarriga.cat

Twitter: @lluis_marco

Facebook: www.facebook.com/lluis.marco.7

 

Darrera actualització: 05.02.2019 | 17:54