Projecte de reurbanització del carrer Calàbria

Reurbanització del tram del carrer Calàbria de la Garriga entre la Biblioteca i el Forn del Sol.

La proposta, que preveu també soterrar els serveis aeris existents de llum i telecomunicacions, així com la renovació dels soterrats d’aigua, gas i clavegueram, està només aprovada inicialment.

Les obres costaran 400 mil euros, tindran una durada de 5 mesos i es preveuen començar després de Corpus de 2016.

La ciutadania pot presentar al·legacions, dubtes, suggeriments o consultes a través del següent formulari fins el dia 20 de desembre de 2015.

Durant l'obra, tant l'Ajuntament com l'empresa estan oberts a rebre suggeriments, queixes i consultes ciutadanes. Es disposa d'una bústia a la caseta d'obres ubicada davant el Forn del Sol, d'un agent cívic durant les hores de treball i del telèfon 935890246 i correu electrònic:

El veïnat també està informat de l'evolució de les obres amb els informes setmanals que es pengen en aquest apartat web.

Documentació

pdf Plànol de la reurbanització del carrer Calàbria
1,9MB
pdf Memòria del Projecte d'urbanització del carrer Calàbria
313,88KB
pdf Pressupost del Projecte d'urbanització del carrer Calàbria la Garriga
125,77KB
pdf Informe 1a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
620,5KB
pdf Informe 2a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
920,47KB
pdf Informe 3a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
709,68KB
pdf Informe 4a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
649,61KB
pdf Informe 5a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
591,26KB
pdf Informe 6a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
416,94KB
pdf Informe 7a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
726,51KB
pdf Informe 8a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
593,32KB
pdf Informe 9a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
1022,35KB
pdf Informe 10a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
498,03KB
pdf Informe 11a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
374,88KB
pdf Informe 12a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
561,22KB
pdf Informe 14a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
496,17KB
pdf Informe 15a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
433,8KB
pdf Informe 16a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
1,3MB
pdf Informe 17a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
621,4KB
pdf Informe 18a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
845,54KB
pdf Informe 19a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
428,32KB
pdf Informe 20a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
390,58KB
pdf Informe 22a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
659,2KB
pdf Informe 23a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
442,88KB
pdf Informe 24a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
923,44KB
pdf Informe 25a setmana Obres urbanització carrer Calàbria
459,02KB