Carrer Banys

Projecte de reurbanització d'un tram del carrer Banys

La reurbanització, que es portarà a terme al tram del carrer Banys de la Garriga entre el carrer Figueral i el carrer Samalús, millorarà la pavimentació del carrer, deixant-lo de plataforma única amb prioritat per als vianants.

El  projecte  preveu també soterrar els serveis aeris existents de llum i telecomunicacions, així com la renovació dels soterrats d’aigua, gas i clavegueram.

Les obres costaran 336 mil euros, tindran una durada de 5 mesos i es preveuen començar després de Corpus de 2017.

La ciutadania pot presentar al·legacions, dubtes, suggeriments o consultes a través del següent formulari fins el dia  18 de març de 2017 .

Eina de participació per suggerir i fer aportacions al projecte de reurbanització del carrer Banys entre el carrer Figueral i el carrer Samalús, que portarà a terme l'Ajuntament de la Garriga.