Exercici 2016

Contracte d´obres de modernització de l´enllumenat públic de La Garriga

 • Objectius de l’obra : Obres de modernització de l´enllumenat públic de la Garriga compreses en el projecte degudament aprovat que figura a l´annex I dels PCA.
 • Responsable municipal : Jordi Carreras Arisa
 • Contractista : ELECTRICITAT BOQUET, SL
 • Import : 249.471,28 euros i 52.388,97 euros d’IVA.
 • Període d’execució : 5 mesos
 • Data d'inici : 11/01/2016
 • Data prevista de finalització : 11/06/2016
Contracte menor de treballs de revegetació i control de plantes invasores en tres trams del marge esquerre del riu Congost

 • Objectius de l’obra : Treballs de revegetació i control de plantes invasores en tres trams del marge esquerre del riu Congost
 • Responsable municipal : Marta Romo (tècnica de Medi Ambient)
 • Contractista : Aprèn, Serveis Ambientals, SL
 • Import : 16.779,00€ + 3.523,59€ d’IVA
 • Període d’execució : març 2016
 • Data d'inici : 2/03/2016
 • Data prevista de finalització : 31/03/2016
 
Darrera actualització: 03.03.2016 | 01:31
Darrera actualització: 03.03.2016 | 01:31