Exercici 2015

Contracte d´obres de modernització de l´enllumenat públic de La Garriga

 • Objectius de l’obra:  Obres de modernització de l´enllumenat públic de la Garriga compreses en el projecte degudament aprovat que figura a l´annex I dels PCA.
 • Responsable municipal: Jordi Carreras Arisa
 • Contractista:  ELECTRICITAT BOQUET, SL
 • Import:  249.471,28 euros i 52.388,97 euros d’IVA.
 • Període d’execució:  5 mesos
 • Data d'inici: 11/01/2016
 • Data prevista de finalització: 11/06/2016

 

Contracte d´obres de restauració de les cobertes de l´esglèsia de La Doma de La Garriga

 • Objectius de l’obra:  Obres de restauració de les cobertes de l´esglèsia de La Doma de La Garriga, segons figura en el projecte tècnic i en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el presetn contracte.
 • Responsable municipal:  Jordi Carreras Arisa
 • Contractista:  COPRHO,SA
 • Import:  100.000,00 euros i 21.000,00 euros d’IVA.
 • Període d’execució: 3 mesos
 • Data d'inici:  02/12/2015
 • Data prevista de finalització: 02/03/2016

 

Contracte d’obres de millora de l’accessibilitat de diverses zones de La Garriga

 • Objectius de l’obra:  Millora de l’accessibilitat dels trams establerts en la memòria valorada i segons la descripció dels treballs descrits dels següents carrers de La Garriga: C/Centre, C/Moranta, C/Nord, C/Can Noguera i zona verda de l´AV. Mil·lenari de Catalunya, segons el descrit en els plecs de clàusules administratives, de Prescripcions tècniques i el projecte corresponent i subjecte a l’oferta presentada per l’adjudicatària.
 • Responsable municipal: Isabel Estévez
 • Contractista:  REQUENA, SA
 • Import:  76.033,06 euros i 15.966,94 euros d’IVA.
 • Període d’execució:  4 setmanes
 • Data d'inici:  11/02/2015
 • Data prevista de finalització: 05/06/2015

 

Contracte d’obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de La Garriga

 • Objectius de l’obra:  Millora de l´eficiència energètica de l´enllumenat públic segons el descrit en els Plecs de Clàusules administratives , de prescripcions tècniques i el projecte corresponent i subjecte a l´oferta presentada per l´adjudicatària
 • Responsable municipal: Jordi Carreras Arisa
 • Contractista:  Citelum Iberica, SL
 • Import:  84.866,58 euros i 17.821,98 € euros d’IVA.
 • Període d’execució:  8 setmanes
 • Data d'inici:  20/02/2015
 • Data prevista de finalització: 30/04/2015


Contracte menor d’obres per dur a terme la neteja i desbrossada de diversos solars de la zona sud del municipi

 • Objectius de l’obra : neteja i desbrossada de diversos solars de la zona sud del municipi, atesa la petició de l’àrea de Salut Pública, com a mesura preventiva per evitar la proliferació de paparres i altres paràsits en aquesta zona.
 • Responsable municipal : Àrea de Territori i Sostenibilitat.
 • Contractista : Excavacions i Transports Segú, SL.
 • Import : 7.468,60 euros i 1.568,41 euros d’IVA.
 • Període d’execució
 • Data d'inici
 • Data prevista de finalització
 
 
 
 
Darrera actualització: 04.12.2015 | 12:19
Darrera actualització: 04.12.2015 | 12:19