Concurs oposició per a la selecció d’una borsa de la categoria d’arquitecte/a, grup A1

Dijous, 21 de febrer de 2019 a les 00:00

Llista definitiva de persones que formaran part de la borsa d’arquitecte/a, grup A1

Diligència e-TAULER relativa a l'aprovació de la llista definitiva de persones que formaran part de la borsa

Acta final del Tribunal del procés de selecció d’una borsa d’arquitecte/a, grup A1

Acta del Tribunal del procés de selecció d’una borsa d’arquitecte/a, grup A1

Diligència de l’e-TAULER referent a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa d’arquitectes

Termini presentació de mèrits: del 30/04/2019 al 03/05/2019, ambdós inclosos

Entrevistes:

Dia: dilluns 6 de maig de 2019

Llo: Sala de reunions de la quarta planta de la Casa Consistorial.

Horaris: Consulteu en el següent enllaç

Llista provisional d’admesos i exclosos

Diligència de l’e-tauler referent a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos

El termini de presentació d’esmenes va del 04/04/2019 al 17/04/2019, ambdós inclosos

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 28/02/2019 al 19/03/2019, ambdós inclosos. TERMINI TANCAT

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 11.06.2019 | 17:23