Recollida de Residus

L'objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres originàries.

Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització. Aquests materials generalment contenen una petita part de residus que no correspon a la fracció i se'ls anomena impropis. Així doncs, s'anomena recollida selectiva neta o recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin.

La Garriga disposa de diferents illes de recollida selectiva per garantir una ciutat neta i sostenible. Per tal de fer la recollida selectiva es disposa de contenidors del tipus:

  • fracció orgànica
  • paper i cartró
  • envasos de vidre
  • envasos lleugers (plàstic, brics, llaunes)
  • rebuig

Els residus que no es poden dipositar en els contenidors anteriors s'han de portar a la Deixalleria, o bé a les minideixalleries (consulteu els residus admissibles).
Diàriament (excepte dilluns) es recull la fracció orgànica i el rebuig. Les recollides de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers tenen diferents freqüències en funció de les necessitats. Les andròmines es recullen un cop per setmana i els sacs de poda es retiren sota demanada.
A la Garriga es premia als ciutadans que realitzen la recollida selectiva amb bonificacions a la taxa d'escombraries, com per exemple utilitzant la targeta de la deixalleria.

Vidre

El vidre representa el 8% en pes dels residus municipals generats a Catalunya segons dades del PROGREMIC 2001-2006 i es tracta d'un material fàcilment recuperable. El vidre es pot reutilitzar o bé reciclar conservant en gran mesura les seves qualitats inicials. Tanmateix cal diferenciar el vidre d'envàs del vidre pla per al seu correcte reciclatge.

El tipus de vidre utilitzat habitualment es fabrica barrejant sílice i potassa o sosa amb petites quantitats d'òxids metàl·lics que hi aporten duresa i, opcionalment, color.

Paper i cartró

El paper i cartró representa el 25% en pes dels residus municipals generats a Catalunya segons dades del PROGREMIC 2001-2006. El paper està fabricat principalment per cel·lulosa obtinguda d'espècies vegetals i/o per paper usat. El cartró es fabrica a base de pasta de paper endurida que pot variar de composició en funció de la finalitat (capses, caixes per embalar o transportar...).

La recollida selectiva del paper i cartró té com a objectiu final possibilitar-ne el reciclatge i així estalviar energia i matèries primeres respecte si el paper s'hagués fet partint de pasta verge.

Envasos domèstics lleugers

El lliurament dels envasos lleugers esbandits i aixafats facilita el procés de recollida selectiva d'envasos que pot realitzar-se segons diferents models de recollida. En el procés de recollida els envasos lleugers no poden sotmetre's a un procés de compactació gaire intens (màxim 4:1 amb relació volum o fins a una densitat màxima de 120 Kg/m3) ja que van destinats a les plantes de triatge a on se'ls separa per materials.

El sistema més habitual de recollida d'envasos a Catalunya és el contenidor groc.

L'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes han subscrit un conveni al qual s'adhereixen els Ens Locals, que reben recursos en funció dels residus recollits.

Matèria orgànica

És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos).

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors.

La fracció orgànica té una densitat força elevada però variable (aproximadament 0,5-0,6 T/m3), la qual cosa fa que pesi molt i ocupi poc espai.

 

Darrera actualització: 26.02.2015 | 02:52
Darrera actualització: 26.02.2015 | 02:52