Concurs oposició per a la creació d’una borsa de personal de la categoria d’enginyer/a tècnic/a, grup A2

Diumenge, 5 de maig de 2019 a les 00:00

Resultats prova Català

El termini de presentació d’esmenes és del 6/06/2019 al 20/06/2019

Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció d’una borsa d’enginyer/a tècnic/a

Publicació a l'e-TAULER

El termini per presentar sol·licituds per participar en el procés de selecció va del 7/05/2019 al 27/05/2019 ambdós inclosos - Termini tancat

Diligència e-TAULER relativa a l'aprovació de les bases i convocatòria

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 19.06.2019 | 12:59