Concurs oposició per a la selecció d’una plaça de caporal, grup C2

Dilluns, 18 de març de 2019 a les 00:00

Acta del tribunal resultats finals del procés de selecció d’una plaça de caporal, grup C2

Resulats proves psicotècniques i convocatòria entrevista

Diligència publicació bases i convocatòria del procés de selecció de caporal per promoció interna

Presentació de mèrits: del 2 al 6 de maig de 2019, ambdós inclosos

Entrevistes: dia 8 de maig de 2019

Hora: 9.15 h

Lloc: a la sala de reunions de la 4a planta de la Casa Consistorial

Acta proves teòrica i pràctica

Llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs oposició per a la selecció d'una plaça de caporal, grup C2, reservada a promoció interna

Publicació e-TAULER

Termini de presentació de sol·licituds: del 28/03/2019 al 16/04/2019, ambdós inclosos

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:38