IMAGINA'T CAN LUNA I LA SEVA SALA POLIVALENT

Participa Can Luna (enquesta online)

Avís legal

L’enviament de les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’entitat, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.
L’Ajuntament de la Garriga utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
L'Ajuntament es reserva el dret de publicar els noms i cognoms dels inscrits.
En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de setembre a l’adreça Plaça de l’Església número 2, 08530, La Garriga.
Així mateix, en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, es compromet a comunicar-nos-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Darrera actualització: 05.05.2016 | 12:58
Darrera actualització: 05.05.2016 | 12:58