Plans d'Ocupació Municipal 2018

Dilluns, 15 d'octubre de 2018 a les 00:00

Personal de suport a la brigada. Especialitat: Construcció POM07

Acta final tribunal

Resultats prova pràctica i convocatòria entrevistes

Entrevistes: Dia 5/12/2018

Lloc: Sala de promoció econòmica, edifici central Ajuntament, Entresol -1

Hores: Clica aquí

Llistat definitiu d'admesos i exclosos convocatòria especial de POM 2018: personal de suport a la unitat operativa de serveis, especialitat construcció. codi POM 07

Prova de coneixements pràctics en la construcció -->

Tots els aspirants s’han de presentar el dia i hora següent:

Divendres 30 de novembre de 2018

Hora: 9:30h

Lloc: Local de la brigada c/ Passeig Congost núm. 284 cantonada c/Serreta

Les proves es realitzaran amb un interval de 15 minuts i es qualificaran amb un màxim de 30 punts de la puntuació general. Les persones candidates que no superin els 15 punts quedaran eliminades.

Una entrevista individual:

Les persones candidates que hauran superat la prova pràctica amb el resultat d’apte hauran de realitzar una entrevista el dia següent:

Dimecres dia 5 de desembre de 2018

Hora: 9:30h

Lloc: Sala de reunions del club de feina l’Ajuntament de la Garriga

Les entrevistes es realitzaran cada 15 minuts.

 

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de POMS 2018: personal de suport a la unitat operativa de serveis: especialitat construcció (codi POM 07)

Edicte de la convocatòria

Model de sol·licitud (instància)

 

Termini presentació sol·licituds: del 19/10/2018 al 7/11/2018 ambdós inclosos  

Documentació que cal aportar -->

 • Document nacional d’identitat: NIF o NIE
 • Comprovar el volant empadronament
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Document de segellar l’atur, anomenat DARDO del SOC
 • Informe de perceptor de prestacions del SEPE
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat social
 • Contractes de treball, si s’escau
 • Certificat de discapacitat oficial, si s’escau
 • Certificat de família monoparental o família nombrosa, si s’escau
 • Certificats de cursos de formació reglada
 • Certificats de cursos de formació complementària,
 • Certificat negatiu d’antecedents de delictes sexuals
 • Altres documents acreditatius de mèrits
Darrera actualització: 11.12.2018 | 12:35