Plans d'Ocupació Municipal 2018

Dimecres, 23 de maig de 2018 a les 00:00

Els llocs de treball d’aquesta convocatòria 2018 són els següents:

Termini presentació sol·licituds: del divendres 25 de maig fins el dimecres 13 de juny del 2018  

Documentació que cal aportar -->

Juntament amb la següent documentació original:

 • Document nacional d’identitat: NIF o NIE
 • Comprovar el volant empadronament
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Document de segellar l’atur, anomenat DARDO del SOC
 • Informe de perceptor de prestacions del SEPE
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat social
 • Contractes de treball, si s’escau
 • Certificat de discapacitat oficial, si s’escau
 • Certificat de família monoparental o família nombrosa, si s’escau
 • Certificats de cursos de formació reglada
 • Certificats de cursos de formació complementària,
 • Certificat negatiu d’antecedents de delictes sexuals
 • Informe de EVO laboral que acredita que la persona pot realitzar les funcions
 • del lloc de treball (POM 06-D) explicades en la base 7
 • Altres documents acreditatius de mèrits
Darrera actualització: 25.05.2018 | 10:35