Estat del Pla Acció Agenda 21 Local

Al Pla d’Acció Agenda 21 del municipi de La Garriga es desenvolupen 9 línies estratègiques d’actuació: territori, mobilitat, natura, energia, aire, aigua, residus, economia i societat. Aquestes línies estratègiques queden especificades en 21 programes, cadascun dels quals persegueix un objectiu genèric comú a totes les accions assignades. El total de 170 accions presenten els matisos que justifiquen la seva inclusió dins del programa. Seguidament es poden veure el conjunt d’accions per a cadascuna de les línies estratègiques.

   

  Al municipi s’ha actualitzat l’estat de les accions de l’agenda 21 anualment. Seguidament es presenta l’evolució de l’estat de les accions respecte el 2014:

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 29.05.2015 | 11:37
Darrera actualització: 29.05.2015 | 11:37