Concurs barres de bar a la zona de nits de la festa major 2018

L’objecte d’aquest concurs és la gestió d’un màxim de 6 barres de bar a instal·lar en el espai de concerts de la festa major del 2018 que es desenvoluparan els dies 2, 3 i 4 d’agost de 2018, en aquest espai.

El termini de presentació de les sol·licituds és 25 d’abril a l’11 de maig de 2018.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els interessats a obtenir aquest dret siguin més de 6.

Quin cost té:

Gratuït. Si l’entitat queda sel.leccionada haurà de realitzar un ingrés de 300 euros corresponents a la fiança per muntar barra

Quan es dóna resposta:

La concessió de l'autorització es fa per Acord de la Junta de Govern Local i es notificarà a l'entitat interessada en el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden participar en aquest concurs les entitats de la Garriga inscrites degudament en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que puguin acreditar una participació activa en la programació sociocultural i/o esportiva, anual del municipi.
Es permet que dues o més entitats optin de manera conjunta a una sola barra de bar. Per fer-ho així hauran de presentar un projecte conjunt.
La distribució de les barres es farà de la manera següent: hi haurà espai per al muntatge de màxim 6 barres. Un mínim de dues barres estaran reservades per entitats joves. En el cas que no es presentés cap entitat, l’espai quedaria per entitats no juvenils.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Ajuntament - Informació i Administració

Pl. de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Lloc web: www.lagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h dilluns i dijous de 16,30 h a 19 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 30.04.2018 | 13:24