Concurs i requisits per adjudicar el muntatge de foodtrucks a la zona de nits de la festa major 2017

L’objecte d’aquest concurs és regular les condicions per l’atorgament d’un màxim de 3 llicències d’ús privatiu del domini públic per exercir l’activitat de venda de menjar mitjançant vehicles, rulots o food trucks a instal•lar en el espai de concerts de la festa major del 2017 que es desenvoluparà els dies 27, 28 i 29 de juliol de 2017, en aquest espai.

S’establiran 3 categories diferents: Entrepans, pizza i empanades, creps i pastissos dolços.

El termini de presentació les sol•licituds serà del 8 al 19 de maig del 2017

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Finalitzat el termini per la presentació de sol•licituds, es revisarà la documentació presentada i es requerirà a aquells interessats/des que no compleixin els requisits i a aquells en que es consideri que cal demanar aclariments sobre la seva proposta, perquè en el termini de 3 dies hàbils esmenin la sol•licitud i aportin els documents preceptius, amb indicació que en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva sol•licitud.
Un cop revisades les sol•licituds definitives, aquestes s'ordenaran per categories i es procedirà a fer el sorteig en cas que sigui necessari. Finalment es notificarà a tots els interessats/des el resultat de l'atorgament de les llicències mitjançant acord adoptat per l'òrgan competent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden participar en aquest concurs vehicles, rulots o food trucks.

Cal aportar:

 • Sol.licitud instància general

  Indicant el següent text a la instància:

 • Complimentar el següent formulari, indicant:

  a) Les dades: dades personals, fitxa explicativa
  b) El tipus de producte que ofereixen i en quina categoria volen licitar
  c) Els preus dels productes
  d) Les mides del vehicle.
  e) La potència màxima necessària.
  f) Certificat de formació en manipulació dels seguretat alimentària de tot el personal,
  actualitzat.
  g) Declaració responsable, segons model de l’Annex II, “Declaració responsable”

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Dilluns i dijous de 16:30h a 19:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.06.2017 | 16:55