Concurs per a la gestió de la barra de bar a la zona de la Plaça del Silenci durant les activitats de la Festa Major 2017

L’objecte d’aquest concurs és la gestió de la barra de bar a la zona de la Plaça del Silenci durant les activitats de la Festa Major 2017 que es desenvoluparà els dies 27, 28, 29 i 30 de juliol de 2017 en aquest espai.
Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els interessats a obtenir aquest dret siguin més d’1.

 

S’estableix el període del 14 de març al 4 d’abril de 2017 com a termini per a presentar les sol•licituds.

Quin cost té:

Està previst el dipòsit d'una fiança de 300 euros en el cas que sigui adjudicada la barra

Quan es dóna resposta:

La concessió de l'autorització es fa per Acord de la Junta de Govern Local i es notificarà a l'entitat interessada en el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les entitats de la Garriga inscrites degudament en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament, que puguin acreditar una participació activa en la programació sociocultural i/o esportiva, anual del municipi. Es permet que dues o més entitats optin de manera conjunta a la barra de bar. Per fer-ho així hauran de presentar un projecte conjunt.

Cal aportar:

 • Sol.licitud instància general

  • El projecte de les característiques de la barra. És obligatori que la barra estigui ornamentada amb caràcter festiu.
  • Les activitats que l’associació proposi realitzar a la zona de la Plaça del Silenci, dins el programa de Festa Major 2017.
  • Si s’escau, les activitats que l’entitat hagi realitzat dins el programa de la Festa Major 2016, i/o les previstes a realitzar el 2017.
  • El projecte amb les activitats específiques i el pressupost detallat a què aniran destinats els beneficis econòmics del bar.
  • Una declaració responsable signada per l’entitat, amb el compromís de complir tot el que s’estableix en l’Annex d’aquest concurs.

  No es podran presentar aquelles entitats que van obtenir barra de bar a la Festa Major 2016 i van incomplir l’Annex “Obligacions dels beneficiaris” i/ o el Protocol C17.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament - Informació i Administració

Pl. de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Lloc web: www.lagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h dilluns i dijous de 16,30 h a 19 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 04.07.2017 | 10:41