Convocatòria per a la organització de la festa de cap d'any 2016

L’objecte d’aquesta convocatòria és la organització de la festa de cap d’any. Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els interessats a obtenir aquest dret siguin més d’un.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La concessió de l'autorització es fa per Acord de la Junta de Govern Local i es notificarà a l'entitat beneficiària via telemàtica, i via administrativa en el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden participar en aquesta convocatòria les entitats juvenils de la Garriga inscrites degudament en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament que puguin acreditar una participació activa en la programació sociocultural anual del municipi.

Canals de tramitació:

Adreça:

Les associacions que vulguin optar al muntatge i gestió de la barra de cap d'any han de presentar una instància al Registre de l'Ajuntament o telemàticament, sol·licitant participar en la convocatoria.

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Dilluns i dijous de 16:30h a 19:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 29.09.2016 | 18:08