Sol.licitud subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga 2018

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga

Termini presentació sol·licituds: del 28 de maig al  22 de juny​ del 2018

Regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics als esportistes  amb necessitats econòmiques que vulguin practicar esport i estiguin empadronats a la Garriga( entre 6 i 16 anys, ambdós incloses)

Quin cost té:

Hi ha 10.000€ per a les subvencions

Quan es dóna resposta:

Un cop s’hagi entrat la sol•licitud: el termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen: Estar empadronades a la Garriga i Tenir edats compreses entre 6 i 16 anys( ambdós incloses)

Cal aportar:

  • Formulari específic de sol·licitud

  • DNI del/de la sol•licitant
  • Llibre de família
  • Document que acrediti els ingressos obtinguts per la unitat familiar durant l’ant 2017
  • Factura corrent pagament quota entitat esportiva. Temporada 2017-2018

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Dilluns i dijous de 16:30h a 19:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 29.05.2018 | 14:21