Concurs oposició per a la selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a l’àrea d’Esports, grup A2, reservada a promoció interna

Dimarts, 16 d'abril de 2019 a les 00:00

El termini per presentar sol·licituds per participar en el procés de selecció va del 26.05.2019 al 15.05.2019 ambdós inclosos

Publicació e-TAULER

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

Darrera actualització: 25.04.2019 | 12:14