Concurs barres de bar a la zona de nits de la festa major 2018

L’objecte d’aquest concurs és la gestió d’un màxim de 6 barres de bar a instal·lar en el espai de concerts de la festa major del 2018 que es desenvoluparan els dies 2, 3 i 4 d’agost de 2018, en aquest espai.

El termini de presentació de la justificació és fins el 28 de setembre de 2018.

NOTA: es poden repetir els quadres tantes vegades com activitats es destinin els diners de la barra. Aquest any el document es pot omplir amb les dades de l’any anterior. En anys posteriors es demanarà la justificació prèviament a la sol·licitud de barra, en els casos de re adjudicacions. En els casos de barra de nova adjudicació s’haurà d’entregar aquest document a finals de juny de l’any següent.​

El termini de presentació de les sol·licituds és 25 d’abril a l’11 de maig de 2018.

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els interessats a obtenir aquest dret siguin més de 6.

Quin cost té:

Gratuït. Si l’entitat queda sel.leccionada haurà de realitzar un ingrés de 300 euros corresponents a la fiança per muntar barra

Quan es dóna resposta:

La concessió de l'autorització es fa per Acord de la Junta de Govern Local i es notificarà a l'entitat interessada en el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden participar en aquest concurs les entitats de la Garriga inscrites degudament en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que puguin acreditar una participació activa en la programació sociocultural i/o esportiva, anual del municipi.
Es permet que dues o més entitats optin de manera conjunta a una sola barra de bar. Per fer-ho així hauran de presentar un projecte conjunt.
La distribució de les barres es farà de la manera següent: hi haurà espai per al muntatge de màxim 6 barres. Un mínim de dues barres estaran reservades per entitats joves. En el cas que no es presentés cap entitat, l’espai quedaria per entitats no juvenils.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Ajuntament - Informació i Administració

Pl. de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Lloc web: www.lagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h dilluns i dijous de 16,30 h a 19 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 13.09.2018 | 12:27