L’Oficina imparteix cursos de català d’acord amb les necessitats de la població. És per això que depenent dels diferents períodes d’inscripció, octubre, febrer i juny, ofereix cursos per iniciar-se en la llengua catalana, començar a parlar-la, aprendre a escriure-la fins arribar a aconseguir un nivell formal elevat de comprensió oral i escrita.

Els cursos estan distribuïts en els nivells bàsics, elementals, intermedis, suficiència I superior, d’acord amb el Marc europeu comú de referència MERC.

Període de matriculació
• Segona setmana de febrer, inscripció per als cursos del segon quadrimestre
• Segona setmana de juny, inscripció per al curs d'estiu (juliol)
• Segona quinzena de setembre, inscripció per als cursos del primer quadrimestre


Lloc d'inscripció
c. Negociant, 79, tel.93 860 59 94


Període dels cursos
• 1r quadrimestre, d'octubre a gener
• 2n quadrimestre, de febrer a juny
• Curs d'estiu, juliol, horari de matí


Modalitats i cursos
• Ensenyament presencial
• Ensenyament en línia: Parla.cat semipresencial

Darrera actualització: 03.02.2016 | 13:25
Darrera actualització: 03.02.2016 | 13:25