Formar part del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de la Garriga és l’òrgan de participació ciutadana en la política de cooperació al desenvolupament que es duu a terme des de l’Ajuntament. És també l’espai d’interlocució entre els diferents agents locals de cooperació del municipi, amb l’objectiu de potenciar la seva activitat i coordinar-la.

Actualment està integrat per:

Presidència (Convergència i Unió)

ACORD

SI

PSC

ICV

PP

As. La Garriga Societat Civil

As. Grup de solidaritat de l’Institut Vil·la Romana

Fundació PAX

As. Mans Unides-Delegació Vallès Oriental

As. Cultural Asilah - la Garriga

Fundació Pau i Solidaritat

As. Cultural Amics de l’Àfrica

As. Dentistes sobre Rodes

As. ONG Makary-Blangoua

As. per la cooperació en Medi Ambient ACOMA

As. La Puerta Abierta

As. Cusi Wawacha

Quin cost té:

Formar part del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga no té cap cost.

Quan es dóna resposta:

Passat el Consell que se celebri posteriorment a la recepció de la sol•licitud.
(El Consell de Cooperació al Desenvolupament es reuneix 4 vegades a l'any)

Qui pot sol·licitar-ho:

El Ple del Consell Muncipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat -CMCDS- està integrat per:

• La Presidència (Alcaldia o Regidor/a en qui delegi)
• Un representant de cadascun dels grups municipals.
• Representants d'entitats i/o col•lectius que tinguin entre els seus objectius dur a terme activitats de cooperació al desenvolupament, solidaritat i cultura de la pau.

Poden sol•licitar formar part del CMCDS les entitats legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats de la Garriga, així com altres col•lectius o organismes de la Garriga que, tot i no ser específics de cooperació, tinguin entre els seus objectius dur a terme activitats de cooperació al desenvolupament, solidaritat i cultura de la pau.

Cal aportar:

  • DNI del/de la representant legal
  • NIF de l’entitat
  • Estatuts de l’entitat

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 05.07.2017 | 10:22