El model municipal de cooperació de l'Ajuntament de la Garriga es porta a terme per diferents vies:

  • Cooperació indirecta: subvenció de projectes de cooperació duts a terme per entitats del poble. Es fa una convocatòria anual  
  • Acció humanitària: anualment, es destina part del pressupost de cooperació a la subvenció a les campanyes d’emergència (terratrèmols, huracans, crisis humanitàries, etc) gestionats des del Fons Català de Cooperació.
  • Participació : a través del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga , creat l’any 2006 i integrat per un/a representant dels grups muncipals i des les entitats i col·lectius del poble que fan accions de cooperació. El Consell és l’òrgan de participació ciutadana en la política de cooperació al desenvolupament que es duu a terme des de l’Ajuntament i l’espai d’interlocució entre els diferents agents locals de cooperació del municipi.
  • Sensibilització: organització d’activitats (conjuntament entre l’Ajuntament i les entitats) d’activitats d’informació i formació sobre la realitat dels països del Sud, les desigualtats, la pobresa i la necessitat de seguir cooperant.
Darrera actualització: 10.04.2015 | 11:15
Darrera actualització: 10.04.2015 | 11:15