Servei d’atenció a les persones amb discapacitat:

Servei destinat a facilitar informació sobre recursos, assessorament i orientació per a persones amb discapacitat. S’ofereix atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos ajuts i serveis que afecten a les persones amb discapacitat i les seves famílies així com a entitats i associacions...

Serveis que es tramiten:

  • Gestions relacionades amb la concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.
  • Reconeixement del grau de discapacitat: obtenir el certificat de la Generalitat en el qual indiquen el grau de disminució, el barem de mobilitat i altres dades. A l’Ajuntament només s’inicia el tràmit la resposta la dóna la Generalitat (que citaran a les persones al CAD per fer la valoració mèdica)
  •  Revisió del grau de discapacitat: Una vegada es disposa del document que acredita el grau de discapacitat, es pot demanar una revisió d’aquest sempre i quan hagin transcorregut més de 3 anys des de la data d’expedició del certificat i s’acrediti un empitjorament o l’aparició de noves malalties.
  • Targeta acreditativa de la discapacitat: La Targeta acreditativa de la discapacitat permet, acreditar de forma àgil i pràctica davant de terceres persones, el grau de discapacitat, a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE, vàlida per a tot el territori de Catalunya i amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Més informació al Departament de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya

Servei de suport a l’autonomia personal i/o dependència:

Els professionals dels serveis socials de La Garriga informen, orienten, assessoren i tramiten la sol.licitud de dependència. Després que la persona depenent ha estat valorada per l’equip de valoració (SEVAD) de la Generalitat de Catalunya i disposa de grau, un equip de treballadors/-es socials realitza el Programa Individual d’Atenció (PIA) que estableix els recursos o les prestacions més adients a la situació de la persona depenent. També trasllada aquest programa individualitzat a la Generalitat que és qui resol i concedeix la prestació i/o l’ajuda.
Per fer la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades, cal omplir i signar l’imprès que es troba a Serveis Socials i/oa internet, a la web gencat.cat (benestar social i família), aquesta sol·licitud s’ha entregar en alguna de les oficines de la Generalitat de Benestar i família.

Més informació al Departament de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya 

Oficines de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya més properes:

Oficina de Benestar Social i família Granollers
C/ de Sant Jaume, 48
Telèfon
93 879 20 86
Fax
93 879 30 04
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat a l'agost i els dies 24 i 31 de desembre

Oficina de Benestar Social i Família Canovelles
C/Plaça de Pau Casals, s/n
Telèfon
93 846 45 22
Fax
93 846 41 50
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat a l'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

 

Targeta d'aparcament per a persones amb disminució:

És el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o destinació.

Formulari de sol.licitud

Tríptic informatiu

 

Darrera actualització: 05.05.2015 | 09:27
Darrera actualització: 05.05.2015 | 09:27