Concessió d'ajuts econòmics per atendre necessitats peremptòries en matèria de serveis socials (Exercici 2016)

Es tracta de prestacions econòmiques puntuals per a emergències socials, definides a les Bases relatives a la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats peremptòries en matèria de serveis socials, per tal de mantenir una qualitat de vida digna, aprovades al Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2012.
 

En aquest apartat podeu consultar la relació d'ajuts econòmics concedits per serveis socials, aprovats per Junta de Govern Local o bé, per Decret de l'Alcaldia, i la justificació corresponent.

Ajuts aprovats per Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2016

 • Concessió d'ajut econòmic de 625,17 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2898/2012 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4514/2012 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 710,65 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels mesos d’agost, setembre, octubre, novembre i desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 9331/2013 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 787,50 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer dels mesos de setembre, octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 3646/2014 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 420,20 € corresponent al 50% de les despeses d’hipoteca dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4356/2015 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 360,00 € corresponent al 75% de les despeses de subministrament de gas i electricitat dels mesos de juny, setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2796/2012 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 559,68 € corresponent al 75 % de les despeses de subministrament elèctric dels mesos de maig i juliol de 2015 i de gas del mes de febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 5223/2013 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic extraordinari de 711,00 € corresponent a les despeses del Casal de nadal i menjador.
 • Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2016.
 • Aprovació de la concessió de subvenció de 9.259,08 € (771,59 €/mensuals) a l’Associació Gent Gran de La Garriga per fer front a les despeses del personal de neteja per al període de l’ 1 de gener al 31 de desembre de 2016.

Ajuts aprovats per Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2016

 • Concessió d'ajut econòmic de 691,5 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a l'expedient 5754/2014 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 425,50 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4342/2015 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 585,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a l'expedient 7113/2014 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 221,15 € corresponent al 50% de les despeses d’hipoteca del mes de desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1094/2013 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 94,67 € corresponent al 100 % de les despeses de subministrament de llum del mes de novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 5464/2013 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 283,3 € corresponent al 100 % de les despeses de subministrament de llum dels mesos d’octubre i desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2859/2013 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 91,80 € corresponent al 100 % de les despeses de transport per a la família que figura a l'expedient 3144/2012 de serveis socials.
 • Concessió d'ajut econòmic de 374,67 € corresponent al 75% de les despeses de rebuts de la comunitat de gener a desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2955/2012 de serveis socials.
 • Acceptació de nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès oriental per al curs 2015/2016.
 • Concessió d'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a l'expedient 3581/2013 de serveis socials.
Darrera actualització: 06.07.2017 | 10:11