Convocatòria bonificacions a l'impost de béns immobles per a les famílies monoparentals i per a les persones vídues 2015

L'import de la subvenció serà el següent:
• Famílies monoparentals, tan propietàries com llogaters del 25% de l'import del rebut de l’IBI
• Persones vidues, tan propietàries com llogateres del 50% de l'import del rebut de l’IBI

Enllaç: Publicació BOPB
Destinataris:  Famílies monoparentals i persones vidues
Convoca: Ajuntament de la Garriga
Termini sol•licitud: 23 d’octubre a l'11 de novembre (ambos inclosos)
 

Més informació

 

Darrera actualització: 06.07.2017 | 10:09