Regidoria d'Igualtat i Cooperació

La Garriga és un poble solidari, membre del Fons Català de Cooperació des de l’any 1992, i des de l’any 2007 es destina el 0,8% del pressupost municipal a subvencionar projectes de cooperació al desenvolupament i a les emergències humanitàries.

D'altra banda, des del Programa d’Igualtat Home-Dona es promou la igualtat de dones i homes, i s'atén i esdóna suport a persones que es poden sentir discriminades per raó de gènere i/o orientació sexual.

Durant aquesta legislatura el PAM marca diferents línies a seguir:
 Promoure, realitzar i finançar projectes de cooperació al desenvolupament, tant de forma directa com a través d’ONG’s , institucions o altres organismes
 Incrementarem l’aportació a la cooperació internacional del 0,8% a l’1% del pressupost anual de l’ajuntament de manera progressiva durant el mandat
 Donarem suport específic a persones refugiades en trànsit
 Sensibilitzar la ciutadania envers la coorperació i la igualtat
 Continuarem potenciant el Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD), en especial el servei d’assessoria jurídica i l’atenció psicològica, tant individual com grupal
 Seguirem sensibilitzant la població sobre les causes de la violència masclista, impulsant actuacions i campanyes de prevenció i denúncia


Darrera actualització: 05.02.2016 | 14:15