Beques de menjador escolar ( Curs 2015-2016)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha convocat els ajuts de menjador escolar per al proper curs, 2015 / 2016.

Enllaç: Publicació BOPB

Destinataris: Els alumnes matriculats a un centre educatiu del Vallès Oriental públic o concertat, de qualsevol curs de segon cicle d’educació infantil i també dels ensenyaments obligatoris. Poden sol•licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels alumnes.

Convoca: Ajuntament de la Garriga

Termini sol•licitud: 29 de maig de 2015
 

Podeu trobar més informació a l'apartat tràmits i gestions

 

Justificació:

Certificat de la JGL de data 5 d'octubre del 2015 relatiu a l'acceptació de resolució del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 2015-2016.

Nota aclaridora: Les publicacions de les justificacions d'aquesta subvenció es faran trimestralment.

Certificat de la JGL de data 5 d'octubre del 2015 relatiu a l'aprovació d'ajuts complementaris de menjador escolar per al curs 2015-2016.

 

Darrera actualització: 06.07.2017 | 09:21