L’àrea d’Acció Social engloba un conjunt de serveis i programes orientats a promoure accions que tenen per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i les ciutadanes del poble de La Garriga. 

Són el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema públic de Serveis Socials i té com a principal objectiu promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb famílies , gent gran , infància i adolescència , discapacitat , igualtat i immigració sobretot si les persones es troben en situacions de risc social o d'exclusió.

Actualment l’àrea està ubicada als baixos de l’edifici de la biblioteca, al carrer Sant Francesc nº1-3.

Notícies

  • 13 de juny de 2019 Urbanisme feminista Urbanisme feminista

    En el marc de l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ciutadania i personal tècnic i polític de l’Ajuntament han assistit a una formació específica sobre urbanisme amb perspectiva de gènere.

  • 12 de juny de 2019 Formació "Joves Agents d'Igualtat" Joves Agents d'Igualtat

    Amb l’objectiu de promoure la reflexió envers la diversitat sexual, sexoafectiva i de gènere dins el món juvenil, les àrees de Joventut i d’Igualtat de l’Ajuntament organitzen la formació “Joves agents d’igualtat”, adreçada a nois i noies d’entre 14 i 24 anys.

  • 29 de maig de 2019 Sessions d’acollida i coneixement de la societat Sessions d'acollida

    Una quinzena de persones nouvingudes al poble han participat a la formació d’acollida i de coneixement de la societat catalana que s’ofereix des de Serveis Socials de l’Ajuntament. En  total, s’han fet 10 sessions dedicades a la igualtat, la salut, l’habitatge, el marc jurídic, l’educació, el món laboral, la cultura o la història, entre d’altres. 

Darrera actualització: 30.01.2019 | 15:29