Sol·licitud / renovació targeta identificativa mercat no sedentari

Termini presentació de sol·licituds: a determinar durant l'exercici 2019

Tal com estableix l’article 6 del Decret 162/2015 de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, els ajuntaments han de comprovar anualment que els titulars de les autoritzacions compleixen les condicions establertes en l’article 4, per poder exercir la venda al mercat de marxants de la Garriga

Documentació necessària?

Formulari específic de sol·licitud

Pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil

Rebut en curs del pagament de l'assegurança de Responsabilitat Civil

Una fotografia del titular de la parada

Una fotografia del suplent de la parada

Certificat de la conformitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (si s'escau)

Certificat de manipulador d'aliments (si s'escau)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
L'apartat de tràmits de la Seu Electrònica del web municipal www.lagarriga.cat. Caldrà escollir el tràmit corresponent, iniciar la tramitació, emplenar el formulari web i adjuntar la documentació que s'indiqui degudament complimentada. Per a fer tràmits telemàticament cal que us identifiqueu digitalment. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat.

Preu

Tràmit gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-11-2019 15:10